Årets markeds- og formidlingstiltak: Barnebokfestival

I likhet med sine mednominerte har Årets markeds- og formidlingstiltak bidratt til å formidle litteratur ut til mange bokinteresserte. Dette har vært et betydelig løft, hvor en rekke forfattere har blitt presentert for et stort og nysgjerrig publikum. Ikke bare har det vært mange mottagere, men det har også vært mange avsendere.

17 forlag – 60 varierte arrangementer og 120 forfattere på tre dager – med målsetting om å skape arenaer for de nye, norske bøkene for barn og ungdom.

Festivalen ble ikke bare en publikumssuksess med 5500 besøkende, men er også blitt godt mottatt av forfatterne, illustratørene og bransjen, og ble gjennomført samarbeid med blant annet Foreningen !les og NBU. Arrangører har vært Aschehoug, Cappelen Damm, Det norske Samlaget, Ena forlag, Figenschou, Forlagshuset i Vestfold, Gresvik forlag, Gyldendal, Juritzen, Kagge, Lydbokforlaget, Magikon, Mangschou, Omnipax, Orkana, Piggsvin forlag og Vigmostad & Bjørke. Sammen står de bak årets prisvinner: Barnebokfestival!

 

 

Årets redaktør: Herdis Eggen

Verdien av en god forlagsredaktør kan ei vurderes høyt nok, og det finnes mange eksempler på at forfattere har vært mer lojale mot redaktøren sin enn mot forlaget. Antallet innsendte forslag til Årets redaktør har vært rekordstort og bare det å sirkle inn de tre nominerte har vært krevende for juryen. Derfor måtte årets prisvinner være en av dem som virkelig har markert seg og vært med på å prege det norske litterære livet lenge.

Gjennom nesten tretti år i samme forlag har Årets redaktør redigert og løftet frem lyrikk, prosa og romaner fra et stort knippe toneangivende norske forfattere – fra Paal Helge Haugen til Erlend Loe. I en tid hvor Forlaget Cappelen markerte seg med mange bestselgende norske forfattere, hegnet hun ikke bare om disse, men dyrket også fram såkalt smalere forfatterskap som Nils-Øivind Haagensens, Beate Grimsruds og ikke minst Stig Sæterbakkens. Fra tidlig i hans karriere hadde Sæterbakken og Eggen et helt spesielt redaktør-forfatter-samarbeid. Hennes engasjement for avdøde Sæterbakkens litteratur pågår stadig – en av hennes siste utgivelser i et lang og betydningsfullt yrkesliv vil nettopp bli tekster av Sæterbakken høsten 2016. Årets redaktør er Herdis Eggen.

 

 

Årets utgivelse: FLUKT

Årets utgivelse er et imponerende massivt verk både i uttrykk og innhold. Det visuelle uttrykket og det tekstlige utvalget viser både samspill, bredde og variasjoner, samtidig som årets utgivelse først og fremst viser oss enkeltmenneskene.

Årets utgivelse viser et historisk og geografisk spenn over et høyaktuelt tema. Flyktningenes erfaringer vil bli en større og større del av samfunnet vårt i årene som kommer og årets utgivelse gir stemme til menneskene bak tall og nyhetsreportasjer.  Den viser oss de historiske linjene, samtidig som den motvirker dehumanisering ved å vise oss enkeltmennesker som har opplevd flukt.

22 journalister og 16 fotografer fra ulike norske medier har levert sterke portretter av mennesker som av vidt forskjellige grunner har måttet rømme fra sine hjemsteder. Til sammen har mer enn sytti personer vært involvert i arbeidet, som er gjennomført på dugnad i alle ledd, i regi av Spartacus Forlag.

Årets utgivelse går til dugnadsprosjektet Flukt.

 

 

Årets nytenker: Frode Saugestad

 

I kategorien årets nytenker har juryen kome fram til ein person som tenkjer nytt på tvers av etablerte kommersielle kanalar og tiltak, og som lykkast i å nå nye publikumsgrupper for norsk litteratur. Med kreativitet og gjennomføringskraft har personen gjennomført sine prosjekt på mange felt, trass i mange skeptiske spådomar.

 

På kort tid har vedkommande etablert ein heilt særeigen festival i det norske landskapet, der han gjennom sitt store kontaktnett har bidrege til at norsk litteratur har blitt aktualisert på ein av verdas største bokmarknader. Med  Norsk- amerikansk litteraturfestival har vinnaren vore ein banebrytar for å bringe norsk samtidslitteratur ut til det amerikanske publikummet. Prisen som årets nytenker går til Frode Saugestad

 

Gullegget 2016: Janneken Øverland

Gullegget er ein pris juryen sjølv kan velje å dele ut til personar eller institusjonar som utpeikar seg særleg. Årets vinnar har på eineståande vis skapt interesse for og opna tilgang til verdslitteraturen for eit norsk publikum. Gjennom fem tiår har vinnaren hatt sitt virke på dei fleste område av det litterære feltet; i tidsskrift, forlag og bokklubb, som formidlar, forfattar, redaktør og meldar.

 

Vinnaren har sjølv skrive om norsk litteratur, både som forfattar og som meldar, akademisk og for allmennpublikum, med særleg vekt på kvinnelege forfattarar og rammevilkår for kvinnelitteratur. Mest kjend har ho likevel vorte for innsatsen for omsett skjønnlitteratur. Med enormt oversyn og sikker litterær dømmekraft var ho ein banebrytar som ein av dei første redaktørane for Bokklubben Dagens Bok.

 

I Gyldendal Norsk Forlag vidareførte ho tradisjonen frå Sigurd Hoel og Gordon Hølmebakk ved å bringe både den breie og den litt smårare verdslitteraturen til eit norsk publikum. Prisen går til tidlegare redaktør av Vinduet, av Bokklubben Dagens Bok, av omsett skjønnlitteratur i Gyldendal og til dagens høgst aktive kritikar og skribent, Janneken Øverland.

Vinnere av Gullboken 2016!