I skjema under kan du nominere noen til Gullboken. Leter du etter klasser og kriterier? Se her!

 

Nominasjonskjema Gullboken 2017

Alle felter må fylles ut

Ditt navn

E-post

Navn på det nominerte prosjektet eller personen

Prosjektets/personens tilhørighet (firma, organisasjon)

Kontaktperson (ved prosjekt)

Telefon til prosjektets kontaktperson eller nominert person

E-post til prosjektets kontaktperson eller nominert person

Kategori det meldes på i
 Årets utgivelse Årets markeds- eller formidlingstiltak Årets redaktør Årets bokhandler

En kort beskrivelse av prosjektet. Ønsker du å sende inn en lengre beskrivelse kan det lastes opp som vedlegg.

Kommentarer til vedlegg . Dersom vedlegget er for tungt for å lastes opp her, kan det sendes til siri@forleggerforeningen.no. Skriv en merknad her dersom vedlegget kommer i e-post.

Vedlegg (Prosjektbeskrivelse, bilder, video eller annet)

Her kan du laste opp flere filer

Jeg bekrefter å ha lest vilkårene over