Det er fastsatt følgende juryeringskriterier for Gullboken 2017:

Generelt

Gullbokens formål er å vise frem det beste av bokbransjens utgivelser, prosjekter og flinke mennesker. Prisene deles ut til en eller flere personer eller bedrifter som gjennom prosjekter eller konsepter har tilført bransjen noe nytt og spennende, og dermed inspirert andre. Målet er å bidra til økt bevissthet og engasjement, og inspirere til nytenking og utvikling i bransjen.

Årets utgivelse

Prisen tildeles den eller de som står bak en kreativ, overraskende og ukonvensjonell utgivelse som har tilført leserne noe nytt, i form av innhold, vinkling eller format. Det vil bli lagt vekt på originalitet og satsingvilje. Kort sagt; godt tenkt – godt fortalt.

Årets markeds- eller formidlingstiltak

Prisen tildeles en kampanje, formidlingstiltak eller annen form for publikumsrettet tiltak, som kan være lokalt, regionalt eller nasjonalt. Tiltaket bør ha bidratt til å spre og å øke entusiasmen og interessen rundt boka, uavhengig av plattform.

Årets redaktør

Prisen tildeles en redaktør, som i sitt arbeid har bidratt til spennende utgivelser og/eller til økt interesse og oppmerksomhet gjennom formidlingen av disse. Både ferske og mer etablerte redaktører kan tildeles prisen.

Årets bokhandler

Prisen tildeles en bokhandel, bokhandler eller medarbeider som har stimulert til økt interesse og oppmerksomhet for litteraturen, gjennom engasjement, nytenkning og formidling.

 

I tillegg deler juryen ut Gullegget

Gullegget tildeles en person, gruppe, bedrift, konsept, prosjekter eller andre juryen anser som verdige og aktuelle vinnere av prisen. Gullegget hedrer noe eller noen som har bidratt særskilt til nyskapning og innovasjon innad i bransjen, og juryen vurderer selv om det er aktuelle kandidater fra år til år.