Nederst på denne siden vil du finne et skjema der du kan sende inn dine nominasjoner til Gullboken 2016. Det er åpent for alle å nominere prosjekter. Vennligst les gjennom bestemmelsene her først.

Her kan du lese mer om klasser og kriterier.

Bestemmelser for Gullboken 2016

Hvem deler ut Gullboken

Prisen deles ut av Forleggerforeningen for tredje gang i 2015, og skal bidra til å stimulere til nyskaping og innovasjon i bransjen. Prisen deles ut i forbindelse med den årlige felles Bokdagen.

Påmelding og bidrag

Konkurranse er åpen for originale, norske bidrag i årets fastsatte kategorier. Det er åpent for alle å nominere begrunnede bidrag til konkurransen. Alle bidrag må dokumenteres med fysisk eller digitalt vedlegg ved nominering.  Det oppfordres til kreativitet ved påmelding av bidrag.

Det kan meldes på bidrag i alle kategorier. Ved påmelding må det framgå hvilken kategori det påmeldte prosjektet skal vurderes i.

Dokumentasjon

For at juryen skal kunne vurdere alle bidrag må hver nominasjon ha en kort begrunnelse og en forklaring av prosjektet og gjennomføringen Prosjekter, kampanjer eller tiltak kan dokumenteres gjennom skrift, lyd eller bilde. Kampanjemateriell kan sendes inn i tillegg. Fysisk materiell sendes til Gullboken v/Forleggerforeningen, Øvre Vollgate 15, 0158 Oslo. Digitale vedlegg legges ved påmeldingsskjemaet, eller sendes til pris@gullboken.no og merkes med prosjektets navn.

Innsendt materiale returneres ikke.

Kategorier

Kategoriene fastsettes fra år til år, og offentliggjøres på prisens og foreningenes respektive hjemmesider. Se her for årets klasser og kriterier.

For 2016 deles Gullboken ut i følgende kategorier:

  • Årets utgivelse
  • Årets markeds- eller formidlingstiltak
  • Årets redaktør
  • Årets nytenker

Vurderingsperiode

For årets utgivelse og årets markeds- eller formidlingstiltak: prosjekter som er gjennomført og avsluttet i perioden 30.4.2015-30.4.2016

For årets redaktør og årets nytenker: tidsuavhengig

Nominasjonsfrist

Nominasjoner kan sendes inn fortløpende via Gullbokens nettsider. Siste frist er 10. mai

Nominasjoner og offentliggjøring av vinnere

Et bestemt antall nominerte prosjekter i hver kategori offentliggjøres i god tid før prisutdelingen, og vil underrettes om dette i forkant. Vinnerne offentliggjøres under prisutdelingen.

Jury

En jury nedsatt av Den norske Forleggerforening vurderer forslag innkommet før fristens utgang. Juryen kan også selv innhente bidrag. Juryen opererer etter retningslinjer for alminnelig habilitet. Se oversikt over årets jurymedlemmer her.

Påmeldingsskjema for nominerte prosjekter

Alle felter må fylles ut

Ditt navn

E-post

Navn på det nominerte prosjektet eller personen

Prosjektets/personens tilhørighet (firma, organisasjon)

Kontaktperson (ved prosjekt)

Telefon til prosjektets kontaktperson eller nominert person

E-post til prosjektets kontaktperson eller nominert person

Kategori det meldes på i
 Årets utgivelse Årets markeds- eller formidlingstiltak Årets redaktør Årets nytenker

En kort beskrivelse av prosjektet. Ønsker du å sende inn en lengre beskrivelse kan det lastes opp som vedlegg.

Kommentarer til vedlegg . Dersom vedlegget er for tungt for å lastes opp her, kan det sendes til siri@forleggerforeningen.no. Skriv en merknad her dersom vedlegget kommer i e-post.

Vedlegg (Prosjektbeskrivelse, bilder, video eller annet)

Her kan du laste opp flere filer

Jeg bekrefter å ha lest vilkårene over