Gullboken deles ut av Den norske Forleggerforening. Prisen ble delt ut for første gang i 2013, og skal bidra til å stimulere til nyskaping og innovasjon i bransjen. Prisen deles ut i forbindelse med den årlige felles Bokdagen.

Linker:
Den norske Forleggerforening
Bokdagen