Årets markeds- eller formidlingstiltak: Barnerommet ved Litteraturhuset i Oslo

Vinneren av Årets markeds- eller formidlingstiltak for 2014 har presentert ny norsk og internasjonal litteratur til et imponerende stort publikum. Tiltaket er engasjert, velgjennomtenkt og solid gjennomført med en tydelig målgruppe.

Omfanget, kvaliteten og hvordan litteraturen brukes til å skape en integrerende møteplass, var viktig for juryen i utnevnelsen. Juryen ser på vinneren som et engasjert og velgjennomtenkt litteraturtiltak for et imponerende stort antall barn fra hele Oslo: her får barn fra Oslo øst og Oslo vest ukentlig møte verdenslitteraturen sammen. Hele 8000 barn årlig, og 85% av alle barnehagene i Oslo kommune har til nå benyttet tilbudet.

Årets markeds- eller formidlingstiltak for 2014 går til Barnerommet ved Litteraturhuset i Oslo!

 

Årets redaktør: Asbjørn Øverås

Årets redaktør får Gullboken for sin livslange hengivenhet til gode bøker, for sitt mentale og verbale engasjement, og for sitt døgnkontinuerlige arbeid gjennom flere dekader for akkurat DEN boka, enten det nå er en 800-siders fargelagt mastodont eller en smal flis om russiske barnehjemsbarn. Å være redaktør er ikke et yrke, men en livsstil. Årets redaktør vet dette.  Onde, dannede, men frankofile tunger vil si at årets redaktør ikke bare lever seg inn i litteraturen, men at redaktøren år om annet selv blir mer og mer lik en litterær figur. Årets redaktør kan boksnakke på innpust og utpust, på flere språk. Norge er dessuten et så lite land at årets redaktør er gift med fjorårets redaktør.

Årets redaktør er Asbjørn Øverås.

 

Årets utgivelse: Ferdigsnakka

Gullboken-prisene skal stimulere til nyskaping og innovasjon, og prisen for Årets utgivelse skal tildeles en utgivelse som har tilført leserne noe nytt, i form av format, innhold eller vinkling. Årets vinner oppfyller disse kriteriene til fulle. Prosjektet startet som et sukk over høytopplesningen. Hvorfor er det slik at man kan gå på konsert og ha det gøy eller bli berørt, mens en litteraturkveld tidvis kan fortone seg som et gjesp? Dagens vinner bestemte seg for å la flere uttrykk smelte sammen: Tekst, musikk og design.

Hver mandag kan vi gjennom dette prosjektet glede oss over en ny lydboksingel som podcast – med nyskrevne tekster fra både etablerte forfattere og nye forfatter-stemmer, kombinert med gode musikere og spennende coverdesign-løsninger. Resultatet er blitt svært vellykket – engasjerende, overraskende, tidvis morsomt, tidvis berørende.

Gullboken for Årets utgivelse, som ved denne korsvei snarere er Årets utgivelser, går til Ferdigsnakka, utgitt av magasinet Fanfare.

 

Årets bokhandel: ARK OSL Avgang

Årets bokhandel tilbyr en overraskende stor bredde og et spennende utvalg. Årets bokhandel har et stort kundegrunnlag og holder seg levende oppdatert, slik kundene forventer. En kan ikke si at årets bokhandel er noen typisk lokalbokhandel, den har et stort internasjonalt tilsnitt og dermed mange språkkynde medarbeidere, som holder koken og servicen opp i svært lange åpningstider. Det er ofte kunder med litt dårlig tid som haster innom og som ikke alltid bruker lang tid i de godt fylte hyllene eller blant de bugnende torgene, men som til gjengjeld får effektiv service av kompetente medarbeidere.

Juryen gratulerer med andre ord ARK OSL Avgang som årets bokhandel!

 

Gullegget 2015

Gullegget er ein pris juryen kan velje å dele ut i særskilte tilfelle. Prisen skal henge høgt, men i år har juryen likevel komme fram til at prisen må delast ut. Vinnaren har på ekstraordinært vis vore med å skape entusiasme og interesse for det store mangfaldet i litteraturen, både litterært, språkleg og sjangermessig.

Prisvinnarane, for det er to personar det er snakk om, har utvikla ein litterær institusjon som har fått stor merksemd både nasjonalt og internasjonalt, mellom både litterære storheiter og vanlege lesarar.

«Ikke bare skaffer de alt som er av sære ting, de har jo ansatte som veit hva de driver med også!»; «disse folka har peiling, og de har nesten alt». Gjennom å satse på litteratur dei sjølve har eit sterkt forhold til, har dei skapt ein bokhandel som blir omtalt som ei lidenskapeleg  forelsking, som kjærleik ved første blikk., og som sitt eige universitetet.

Det er mange som har vore med å byggje Tronsmo opp over tid til dagens status som leiande kulturbokhandel, men prisvinnarane har dei siste åra vore kjernen i å løfte fram litteraturen trass i utfordringar frå marknad, frå økonomi, og frå byggeprosjekt. Gullegget går til Eva Stenlund Thorsen og Terje Thorsen!